Κατηγορίες

Ενημερωτικό δελτίο

1.    Όροι και Προυποθέσεις

Το www.thefashionlab.gr είναι ένα ηλεκτpονικό κατάστημα πώλησης γυναικείων ενδυμάτων μέσω του Διαδικτύου, που ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία Χαρίδου Άρτεμη, που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος :2310-698307, 10.00-17.00

Οι κάτωθοι όροι και οι προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα  TheFashionLab  που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thethefashionlab.gr . Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατώτερους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμιά εξαίρεση. Εάν κάποιος από τους χρήστες δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί ελεύθερα τις προϋποθέσεις και τους όρους συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, όποτε αυτή το κρίνει αναγκαίο , αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

2.    Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Η επιχείρηση δεσμεύεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα όσον αφορά τις πληροφορίες που παρεντίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο για την ταυτότητα της επιχείρησης όσο και των παρεχομένων συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η επιχείρηση στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της με το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης , για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα TheFashionLab  ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα του πελάτες περι της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο ( λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου.

 

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος , συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων , σημάτων , εικόνων, γραφικών , φωτογραφιών , σχεδίων , κειμένων κλπ, αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή , μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού συστήματος. Η αναπαραγωγή , επανέκδοση , φόρτωση , ανακοίνωση , διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων (ονόματα , εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα TheFashionLab  ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους) είναι αποκλειστικά σήματα της επιχείρησης ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στο διαδυκτιακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος της χρήσης τους.

 

4. Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα TheFashionLab  για: 1.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο,προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή σε οποιοδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει είτε την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών ,της ανηλικότητας κλπ., 3. αποστολή, δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή της εν ισχύει συμβάσεις ( όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)., 4. Αποστολή , δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου του οποίου παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία , εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό , πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων., 5. Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή , την πρόκληση βλάβης , την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών., 6. Η θελημένη η αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

5. Ασφάλεια

Η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα , με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών , διασφαλίζονται ως απόρρητες.

 

6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ   

1.      Σχετικά με τη διαδικασία της παραγγελίας με απλά βήματα επιλέγετε και συμπληρώνετε τα πεδία παραγγελίας της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας (παραγγελίας) παραγγελίας του προϊόντος του καταστήματος που αναφέρονται στην διεύθυνση αποστολής του πελάτη, τον τρόπο πληρωμής κ.λπ.

2.      Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση των απαιτούμενων πεδίων, θα σας ζητηθεί να κάνετε επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο όταν πατήσετε επιβεβαίωσή της. Με την πίεση του εικονιδίου «Συνέχεια» ή με κάθε συναφή λέξη που το Κατάστημα έχει ενσωματώσει σε σύνολο από ηλεκτρονικές φόρμες και ολοκληρώνοντας την εισαγωγή των στοιχείων της φόρμας, αποδέχεστε ηλεκτρονικά να συναφθεί η «σύμβαση» και δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση του συνόλου των όρων της σύμβασης. 

3.      Σας επισημαίνουμε ότι οι on line συναλλαγές μεταξύ του Καταστήματος και του πελάτη προς το παρόν παραγματοποιούνται με αντικαταβολή, η οποία καταβάλλεται στην Courier που αναλαμβάνει την παράδοση της παραγγελίας στην διεύθυνση του πελάτη.

4.      Τα αποδεικτικά και λοιπά στοιχεία της συναλλαγής σας με το Κατάστημα αρχειοθετούνται και βρίσκονται πάντοτε στη διάθεσή σας, όπως και η σχετική αλληλογραφία.

5.  Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παρατάσεων) εφόσον γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο χρήστη τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.  

7. Ακύρωση παραγγελίας

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μέχρι τις 12.00 της επόμενης μετά την παραγγελία εργάσιμης μέρας, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) είτε τηλεφωνικά. Μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία παραγγελίας το σύστημα σας επιστρέφει έναν Αριθμό Παραγγελίας τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ακύρωση της παραγγελίας σας, επικοινωνώντας με το κατάστημα. Μετά το χρονικό αυτό σημείο και ιδίως μετά την αφαίρεση της εμπορικής ετικέτας δεν είναι δυνατή η ακύρωση της παραγγελίας σας. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση μεταγενέστερης μη διαθεσιμότητας παραγγελθέντους είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη , χωρεί ανάκλιση της παραγγελίας η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη.

 

8. Αλλαγές

Οι αλλαγές γίνονται δεκτές και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email και να μας στείλετε μέσω courier το προιόν στην αρχική του μορφή όπως το παραλάβατε, ώστε να σας αποσταλεί το επιθυμητό σας προιόν. Τα μεταφορικά αλλαγής είναι δωρεάν. Παρακαλείστε να αναφέρετε τον αριθμό φορτωτικής από την μεταφορική για να παρακολουθείται το εμπόρευμα.

9. Επιστροφές

Σε περίπτωση επιθυμίας επιστροφής του προιόντος, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να μας αποστείλετε το προιόν για εξέταση της αρχικής του κατάστασης και επιστροφή του καταβληθέντος ποσού σε τραπεζικό σας λογαριασμό. Τα μεταφορικά επιστροφής έχουν την ίδια χρέωση με αυτά των παραγγελιών (3 ευρώ σε πόλεις και 6 ευρώ σε επαρχία).